SMD-zenerdiodit

Myynnissä olevat SMD-zenerdiodit:

 

Koodi

Tuote

S-10V

Zener 10V SMD

S-11V

Zener 11V SMD

S-12V

Zener 12V SMD

S-13V

Zener 13V SMD

S-15V

Zener 15V SMD

S-16V

Zener 16V SMD

S-18V

Zener 18V SMD

S-20V

Zener 20V SMD

S-22V

Zener 22V SMD

S-24V

Zener 24V SMD

S-27V

Zener 27V SMD

S-2V7

Zener 2V7 SMD

S-30V

Zener 30V SMD

S-33V

Zener 33V SMD

S-36V

Zener 36V SMD

S-39V

Zener 39V SMD

S-3V

Zener 3V SMD

S-3V3

Zener 3V3 SMD

S-3V6

Zener 3V6 SMD

S-3V9

Zener 3V9 SMD

S-43V

Zener 43V SMD

S-47V

Zener 47V SMD

S-4V3

Zener 4V3 SMD

S-4V7

Zener 4V7 SMD

S-51V

Zener 51V SMD

S-56V

Zener 56V SMD

S-5V1

Zener 5V1 SMD

S-5V6

Zener 5V6 SMD

S-62V

Zener 62V SMD

S-68V

Zener 68V SMD

S-6V2

Zener 6V2 SMD

S-6V8

Zener 6V8 SMD

S-75V

Zener 75V SMD

S-7V5

Zener 7V5 SMD

S-8V2

Zener 8V2 SMD

Z-9V1

Zener 9V1 SMD