Sähkönlaatutyökalut

Huonon sähkönlaadun seuraukset voivat olla merkittävät

 

Sähkönlaatumittauksessa selvitetään sähkönlaatutyökaluilla ja tarkkuustehoanalysaattoreilla sitä, miten hyvin järjestelmä pystyy tukemaan kuormiensa luotettavaa toimintaa. Sähkönlaadussa ilmenevät häiriöt voivat olla peräisin joko kuluttajan kuormista ja sähköjärjestelmistä tai sähkönjakeluverkosta.

Sähköhäiriöt määritetään suuruuden ja keston mukaan. Häiriöt vaihtelevat mikrosekunteja kestävistä transienteista tuntien mittaisiin katkoksiin. Toimintarajojen ulkopuolella oleva sähköhäiriö voi vaurioittaa laitteita tai häiritä niiden toimintaa.

Huonon sähkönlaadun seuraukset voivat olla merkittävät. Aina kun tuotanto keskeytyy, yrityksesi menettää tuloja, kun tuotetta ei voida valmistaa ja myydä. Keskeytykset voivat vaurioittaa osittain valmista tuotetta, jolloin materiaali täytyy käyttää uudestaan tai hävittää. Lisäksi sähköyhtiöt voivat laskuttaa lisämaksuja huonosta tehokertoimesta tai korkeista kulutushuipuista.

Flukella on laaja valikoima sähkönlaatumittareita teollisuuden ja laitosten vianhakuun, ennakoivaan kunnossapitoon, pitkäkestoiseen tiedonkeruuseen ja analysointiin: sähkö- ja sähkönlaatumittarit vianhakuun sekä yksi- ja kolmivaiheiset sähkönlaadun analysaattorit ennakoivaan kunnossapitoon, palvelun laadun tarkastamiseen sekä kuormitustutkimuksiin.

Sähkönlaadun tiedonkeruulaitteilla voidaan seurata sähkönlaatua, tehdä kuormitustutkimuksia ja tallentaa vaikeasti havaittavia jännitemuutoksia haluttuna ajanjaksona. Sähkönlaadun tallentimet taas tallentavat kattavasti sähköhäiriöiden perustiedot ja suorittavat trendianalyysin sekä luokan A mukaisen sähkönlaadun tarkastamisen haluttuna ajanjaksona.

 

Ole hyvä ja valitse haluamasi sähkönlaatutyökalu navigointivalikosta.