Zenerdiodit

Myynnissä olevat Zenerdiodit:

 

Koodi

Tuote

1N5333

Zener 5W 3,3V

1N5334

Zener 5W 3,6V

1N5335

Zener 5W 3,9V

1N5336

Zener 5W 4,3V

1N5337

Zener 5W 4,7V

1N5339

Zener 5W 5,6V

1N5341

Zener 5W 6,2V

1N5342

Zener 5W 6,8V

1N5343

Zener 5W 7,5V

1N5344

Zener 5W 8,2V

1N5346

Zener 5W 9,1V

1N5347

Zener 5W 10V

1N5349

Zener 5W 12V

1N5350

Zener 5W 13V

1N5352

Zener 5W 15V

1N5353

Zener 5W 16V

1N5355

Zener 5W 18V

1N5357

Zener 5W 20V

1N5358

Zener 5W 22V

1N5359

Zener 5W 24V

1N5361

Zener 5W 27V

1N5362

Zener 5W 28V

1N5363

Zener 5W 30V

1N5364

Zener 5W 33V

1N5365

Zener 5W 36V

1N5366

Zener 5W 39V

1N5368B

Zener 5W 47V

1N5369

Zener 5W 51V

1N5370

Zener 5W 56V

1N5373

Zener 5W 68V

1N5374

Zener 5W 75V

1N5375

Zener 5W 82V

1N5378

Zener 5W 100V

1N5379

Zener 5W 110V

1N5380

Zener 5W 120V

1N5381

Zener 5W 130V

1N5382

Zener 5W 140V

1N5383

Zener 5W 150V

1N5385

Zener 5W 170V

1N5388

Zener 5W 200V

BZX55/C5V6

Zener 0,5W 5,6V

BZX55/C6V2

Zener 0,5W 6,2V

BZX79-C15

Zener 0,5W 15V

BZX79-C27

Zener 0,5W 27V

BZX79/3V3

Zener 0,5W 3,3V

BZX79/C10

Zener 0,5W 10V

BZX79/C3V6

Zener 0,5W 3,6V

BZX79/C5V1

Zener 0,5W 5,1V

BZX79/C5V6

Zener 0,5W 5,6V

BZX79/C6V2

Zener 0,5W 6,2V

IN5338

Zener 5W 5,1V

IN5368

Zener 5W 47V

SA5.0A

Transorb 500W 5V

Z100V

Zener 1,3W 100V

Z10V

Zener 1,3W 10V

Z110V

Zener 1,3W 110V

Z11V

Zener 1,3W 11V

Z120V

Zener 1,3W 120V

Z12V

Zener 1,3W 12V

Z130V

Zener 1,3W 130V

Z13V

Zener 1,3W 13V

Z150V

Zener 1,3W 150V

Z15V

Zener 1,3W 15V

Z160V

Zener 1,3W 160V

Z16V

Zener 1,3W 16V

Z16VPANA

Zener 0,5W 16V Panasonic

Z180V

Zener 1,3W 180V

Z18V

Zener 1,3W 18v

Z200V

Zener 1,3W 200V

Z20V

Zener 1,3W 20V

Z22V

Zener 1,3W 22V

Z24V

Zener 1,3W 24V

Z27V

Zener 1,3W 27V

Z30V

Zener 1,3W 30V

Z33V

Zener 1,3W 33V

Z36V

Zener 1,3W 36V

Z39V

Zener 1,3W 39V

Z3V

Zener 1,3W 3V

Z3V3

Zener 1,3W 3,3V

Z3V6

Zener 1,3W 3,6V

Z3V9

Zener 1,3W 3,9V

Z43V

Zener 1,3W 43V

Z47V

Zener 1,3W 47V

Z4V3

Zener 1,3W 4,3V

Z4V7

Zener 1,3W 4,7V

Z51V

Zener 1,3W 51V

Z56V

Zener 1,3W 56V

Z5V1

Zener 1,3W 5,1V

Z5V6

Zener 1,3W 5,6V

Z62V

Zener 1,3W 62V

Z68V

Zener 1,3W 68V

Z6V2

Zener 1,3W 6,2V

Z6V8

Zener 1,3W 6,8V

Z7V5

Zener 1,3W 7,5V

Z82V

Zener 1,3W 82V

Z8V2

Zener 1,3W 8,2V

Z91V

Zener 1,3W 91V

Z9V1

Zener 1,3W 9,1V