Transienttisuojat

Myynnissä olevat transienttisuojat:

 

Koodi

Tuote

1.5KE18A

TAZ diodi 18V 1,5KW

1.5KE200CA

Transiettisuoja 200V 1500W

1.5KE400A

Taz diodi 400V 1,5KW

BZT03C-130

Taz zener 130V 600W

ICTE18

Ylijannitesuoja diodi 18V 1,6KW

P6KE12V

Transiettisuoja diodi 12V 600W

P6KE20A

TAZ-diodi 20V

P6KE47A

Diodi TAZ

P6KE6.8A

Transiettisuoja 6,8V 600W

P6KE62

TAZ Diodi 62V

P6KE68A

TAZ Diodi 68V

TR18V

Transiettisuoja 18V